torsdag 23 oktober 2014

Martha-verksamheten i Helsingfors åren 1899-1929 och första protokollet

Nu när jag håller på och ordnar upp arkivet så stöter jag på en kommentar att Emma Saltzman skrivit en historik över de 30 första åren i Helsingfors svenska Marthaförening.
Sagt och gjort - jag har letat mej igenom Universitetsbibliotek i Finland och inget exemplar av historiken finns i deras samlingar.
Då går jag över Östersjön och testar på Kungliga Biblioteket - och där, ja där i Stockholm finns ett ex av boken !
Nu tänker jag efterlysa boken här:

Återblick på Martha-verksamheten i Helsingfors åren 1899-1929.
skriven av Saltzman, E[mma] (författare) 

utgiven i Helsingfors, 1930
Tänk om nån sku ha den och inte behöva den mera.
Helsingfors svenska Marthaförening har den inte och det sku vara intressant att få läsa om föreningens tidiga historia....Dessutom sku det vara enormt fint att få den till deras arkiv!

Otroligt - men sant! Historiken dök upp i en plastficka med spridda protokoll och klipp från Tölö Marthakrets.

Tyvärr nämner inte Emma Saltzman det första mötet 1899

        
 

tisdag 21 oktober 2014

Noter till Marthasånger och Åttans krets

I Åttans arkiv hittade jag en Melodier till Marthas sångbok som utkom i Helsingfors 1926.
Visst är de härliga.
I flera kretsar fanns det sångkörer. T.ex 1933 Åttan, 1935 Dagmarkretsen, Bikupan, Veckofröjden och Tölö kretsen.Melodiboken fanns i Åttans arkivsamling. 
Mötena började och avslutades ju ofta förut med att man sjöng allsång.
Själva Åttans dagbok är satt i en underbar läderpärm. - Vad som finns i det arkivet ska jag ge några smakprov på här nedan...
Det har varit en mycket aktiv krets 1932-1996.

I arkivförteckningen kan man läsa:


MAPP 4 cm
Läderband innehållande matrikel
1932-1969 dagbok med foton (utförliga texter)
Melodier till Marthas sångbok utg. Av Jakobstads Marthaförening 1926
 
Var finns arkivet mellan 1970-1996 kan man ju undra.
1937 gav Åtterna en gåva till presidentens fru, Ellen Svinhufvud. Hon var många gånger med på olika kretsarnas möten. 
 

Nedan uttdrag ur Ellen Svinhufvuds svarsbrev: 


Kretsen Åttan anordnade 9.6.1940 en familjefest för evakuerade främst från Hangö och Viborg. Ett femtiotal familjer hade inbjubjudits. 


I dagboken kan man också läsa hur mycket Åttorna hjälpte genom att sticka babykläder och andra yllekläder under kriget.
Citat från Åttans dagbok: "Ett tjugotal brev överräcktes eller sändes till evakuerade Hangö- och Viborgs bor vid detta tillfälle. Breven inneslöto penninggåvor om ett- till trehundra mark. Inalles hade 56 familjer fått understöd. Summan Fmk 11.400:- "

1947

1952
 
18.5.1962 hade man en utklädningskväll: Det finns mycket mer intressant i deras dagbok, från utflykter och resor....måndag 13 oktober 2014

Svamputställning 1970 ....

15.9.1970 ordnade man en fin svamputställning på Sparbanken i Helsingfors (nuvarande AKTIA)

Här är Marthorna Hagar Westling, Vivan Juthas och Ulla Cedercreutz.

"Detta är tryffel, meddelade fru Cedercreutz efter att ha kikat ner i en ask. Tyvärr tillade hon sedan att den tryffel som växer i våra skogar inte är att jämföra med den franska eller italienska. Vår tryffel är praktiskt taget oätbar."